ÜYE İŞ YERİ BAŞVURUSU

Şirket Unvanı

*
*
*
*
SATIŞ KANALI
Web
SEKTÖR
Sektör Seçiniz

ÜYE İŞ YERİ BAŞVURUSU

Şirket Belgeleri

VERGİ LEVHASI
*
İMZA SİRKÜLERİ
*
TİCARİ SİCİL

ÜYE İŞ YERİ BAŞVURUSU

Üye İş Yeri Sözleşmesi

 

ÜYE İŞYERİ VE ÖDEME HİZMETİ KULLANICISI SÖZLEŞMESİ

 

1.          TARAFLAR 

 

İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (‘‘ Sözleşme’’)

 

1.          K. Çamlıca mh. Üçpınarlar cd. Üçer sk. No:8/2 Üsküdar / İstanbul adresinde mukim Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra Papara” olarak anılacaktır) ve

 

2.          ………………………………adresinde mukim ………………………. (bundan sonra “Üye İşyeriolarak anılacaktır)

 

arasında ………. tarihinde akdedilmiştir.

 

Papara ve Üye İşyeri ayrı ayrı “Taraf”, birlikte Taraflar” olarak anılacaktır.

 

 

2.          ZLEŞME’NİN KONUSU VE AMACI

 

2.1.     PAPARA, Üye İşyeri’nin yaptığı mal ve/veya hizmet satışlarının bedellerini tahsil edebilmesi için ödeme hizmetleri altyapısı ve çözümleri sunmaktadır.

2.2.     Üye İşyeri ise, PAPARA’nın ihraç ettiği ödeme araçlarını kabul etmek suretiyle Kullanıcıların mal ve/veya hizmet satışlarına ilişkin olarak yaptıkları ödemeleri tahsil edebilmektedir.

2.3. Üye İşyeri, PAPARA’nın sağladığı ödeme çözümlerini kullanarak satışını yaptığı mal ve/veya hizmetlerin ücretlerini PAPARA altyapısı üzerinden tahsil edecek ve söz konusu tutarlar PAPARA nezdinde bulunan Üye İşyeri hesabına iletilecektir.

2.4.     Bu Sözleşme’nin konusu Üye İşyeri’nin PAPARA tarafından ihraç edilen ödeme araçlarının kabulünün ve PAPARA tarafından Üye İşyeri’ne sunulacak Ödeme Hizmetinin şart ve koşullarının belirlenmesidir.

 

3.          TANIMLAR

 

Bu Sözleşmede;

 

3.          Alıcı: Ödeme hizmetine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

4.          Banka: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

5.          Elektronik Para: Kullanıcıdan alınan fon karşılığı Papara tarafından ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Papara dışında diğer gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kabul edilen ve Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan parasal değerdir.

6.          Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgileridir.

7.          İş Günü: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleridir.

8.          Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’dur.

9.          Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

10.       Kullanıcı: Papara tarafından ihraç edilen elektronik parayı satın alan ve ihraç edilmiş elektronik paraları mal veya hizmet alımında ya da Ödeme Hesabından para göndermede kullanan Papara müşterilerini ifade etmektedir.

11.       Mevzuat: Kanun ve ilgili ikincil düzenlemelerdir.

12.            Ödeme Aracı: Kullanıcı tarafından ödeme emri’ni vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araçtır.

13.            Ödeme Emri: Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimattır.

14.            Ödeme Hesabı: Kullanıcı adına Papara nezdinde açılan ve ödeme hizmetlerinin sunulmasında kullanılan hesaptır.

15.            Papara: Şirket merkezi ……………../İstanbul adresinde bulunan ödeme hizmeti sağlayıcısı Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’dir.

16.            Ödeme Hizmeti: Papara’nın Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca sunmakta olduğu ödeme hizmetleridir.

17.            Üye İşyeri: PAPARA’nın ihraç ettiği ödeme araçlarını kabul etmek suretiyle Kullanıcıların mal ve/veya hizmet satışlarına ilişkin olarak yaptıkları ödemeleri tahsil eden gerçek veya tüzel kişiler

18.            İşlem Ortağı: Papara’nın ödeme hizmetlerinin ifası veya işlenmesi sırasında işbirliğinde bulunduğu banka veya diğer finansal kurumlar ile ödeme hizmetlerinin tamamlanmasında ilgisi bulunan üçüncü kişileri,ifade eder.

 

 

 

4.          PAPARA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1.     PAPARA, Üye İşyeri tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile ilgili olarak Kullanıcı’lar tarafından elektronik para kullanılarak yapılan ödemeleri kabul edecek ve bu ödemeleri, işbu Sözleşme’de öngörülen ilkeler kapsamında, Üye İşyeri’nin elektronik para hesabına transfer edecektir.

 

4.2.     PAPARA, Üye İşyeri ile her iş günü ve ay sonu Kullanıcı’lar tarafından PAPARA altyapısı ile yapılmış olan işlemlere ilişkin hesap ekstresi veya muavini e-mail yolu ile paylaşacak ve taraflar bu hususta mutabakat sağlayacaklardır.

 

4.3.     PAPARA, güvenlik ve veri gizliliği hakkında yaşanan sorunların çözümlenebilmesi için, PAPARA …….no’lu çağrı merkezine veya ……….e-mail adresine ulaşımı etkin bir şekilde sağlayacak ve bu konudaki sorunların ve aksaklıkların giderilebilmesi için azami gayret gösterecektir.

 

4.4.     İşbu Sözleşme’de  bahsedilen yükümlülükler çerçevesinde ve 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat açısından yapılması gereken tüm bildirimler PAPARA tarafından Üye İşyeri’ne sağlanan  ödeme yönetim platformu veya Üye İşyeri tarafından PAPARA’ya sağlanan; Üye İşyeri adresi, e-posta adresi veya telefon numarası aracılığı ile yapılacaktır.

 

4.5.     Üye İşyeri’nin satış işleminden sonra, İşlem Ortakları veya resmi merciler tarafından, Kullanıcı’nın münferiden yaptığı alışveriş işleminin bir ‘‘şüpheli işlem’’ niteliği taşıdığı gerekçesi ile askıya alınması talebinin PAPARA’ya iletilmesi halinde, PAPARA, bu münferit alışveriş bedellerini, ödeme süresinin sona ermesine kadar ödemeyi erteleme, riskin gerçekleşmesi halinde ise işlem tutarını iade edeceğinden, Üye İşyeri’ne herhangi bir ödeme yapmama hakkına sahiptir. Bu hüküm, yalnızca İşlem ortağının, PAPARA ve Son Kullanıcı’ya, Son Kullanıcı’nın işleminin “şüpheli işlem” niteliği taşıdığını bildirmesi halinde, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun şekilde uygulama alanı bulacaktır.

 

4.6.     PAPARA, gerçekleştirilmiş olan bir ödemeyi (tamamlandı” durumuna sahip bir ödeme) Üye İşyeri kaynaklı ürün tesliminin yapılamaması veya işlemin ters ibraz (chargeback) riski taşıması gibi durumlarda Üye İşyeri’nin yazılı talimatına istinaden Kullanıcı’ya iade edebilir.

4.7.     Üye İşyeri, ürün iadesi veya chargeback durumlarında, İşlem Ortakları tarafından PAPARA’ya uygulanabilecek kesintilerin, PAPARA tarafından bir sonraki ödeme bedelinden kesilebileceğini, veya PAPARA tarafından talep edilmesi halinde Üye İşyeri tarafından PAPARA’ya derhal ve hiçbir ihtara gerek kalmaksızın ilgili bedelin ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda, Üye İşyeri, PAPARA’nın tahsil etmiş olduğu Ödeme Hizmeti Bedeli’ni iade etmesini talep edemez.

 

4.8.     İşlem ortaklarının güvenlik nedeniyle Üye İşyeri ile çalışılmasını uygun bulmaması halinde, Üye İşyeri adına tanımlanmış ödeme sistemlerinin kullanımı Papara tarafından derhal engellenecektir.

 

5.          ÜYE İŞYERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1.     Üye İşyeri, gerçekleştirilen işlemleri PAPARA’nın kendisine sağladığı arayüz üzerinden takip edebilecektir. Bu arayüze erişim sağlayan şifreyi gizli tutmak, yetkisiz şahıslara ifşa etmemek ve tahsis amacı dışında kullanılmamasını sağlamak Üye İşyeri’nin sorumluluğu olup, söz konusu şifre ile gerçekleştirilen her türlü işlem Üye İşyeri tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilecektir. Şifrenin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesi vb. durumları Üye İşyeri derhal PAPARA'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim yapılmadığı sürece Üye İşyeri’nin sorumluluğu devam edecektir. Üye İşyeri, gerek bu arayüz gerekse PAPARA veya bankalar da dahil olmak üzere PAPARA'nın anlaşma yaptığı Ödeme Hizmet Sağlayıcı’lara ait sistemleri işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında kullanmayacak, kullandırmayacak, bunlara herhangi bir müdahalede bulunmayacaktır.

 

5.2.     Üye İşyeri, PAPARA’nın sunduğu ödeme hizmetini sadece işbu Sözleşme’de belirtildiği şekilde ve amaçta kullanacak olup, işbu Sözleşme’nin 7 inci maddesinde belirtilen koşullar kapsamında PAPARA’ya “ödeme hizmeti bedeli” ödeyecektir.

 

5.3.     Üye İşyeri, işbu Sözleşme’yi veya atıf yoluyla Sözleşme’ye dahil edilen belgeleri ya da hizmetleri kullanımı ile ilgili olarak yasaları veya bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmesinden kaynaklanan üçüncü taraf iddia veya hak taleplerinden (avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) PAPARA’nın, görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının oluşabilecek zararlarını ve giderlerini tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

5.4.     Üye İşyeri, PAPARA ödeme altyapısının münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını ve PAPARA’nın yazılı izni olmaksızın üçüncü bir kişiye kullandırılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu hükme aykırılık Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder ve bu aykırılık sözleşmenin PAPARA tarafından tek taraflı feshine ve söz konusu ödeme altyapının kullanımının iptaline yeterli sebep olacaktır.

 

5.5.     Üye İşyeri, PAPARA tarafından riskli olarak nitelendirilen ve 5.2. , 5.3. ve 5.4. de tanımlanan durumlarda PAPARA’nın ödemeyi reddedebileceğini kabul ve beyan eder.

 

5.6.     Üye İşyeri, kendisi dışında başka kimsenin PAPARA ödeme altyapısını kullanmayacağını, bu konuda gerekli tüm önlemlerin Üye İşyeri tarafından alınacağı hususlarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.7.     Üye İşyeri, Güvenlik Olayı’nın farkedilmesi halinde, ilgili durumu doğrudan ve derhal PAPARA çağrı merkezine …………. no’lu telefon ve e-posta yolu ile bildirmekle yükümlüdür.

 

5.8.     Üye İşyeri, Kullanıcı’nın şikayetine ve işlem ortağının talebine neden olan ödeme işlemi iadesi hakkında Papara'nın talep edeceği ve işlemin hatasız gerçekleştiğini doğrular tüm belgeleri talep tarihinden itibaren 1 iş günü içerisinde PAPARA’ ya sağlamakla yükümlü olacaktır:

 

5.9 Üye İşyeri, kendisinden yazılı olarak talep edilmesinin ardından yedi 7 gün içerisinde yukarıdaki maddede belirtilen bilgileri ve belgeleri sağlayamaması halinde, PAPARA komisyon, olası ücretler ve yaptırımlar veya diğer ödemeler dahil olmak üzere Üye İşyeri’nin hesabından ilgili tutarları tek taraflı olarak tahsil etme hakkına sahip olacaktır. PAPARA, Üye İşyeri tarafından bilgilerin ve belgelerin zamanında sağlanmış olmasına rağmen Kullanıcı şikayetinin haklı olduğunun anlaşılması üzerine Üye İşyeri’nın PAPARA nezdindeki hesabından ilgili tutarları tek taraflı olarak tahsil edip kullanıcıya iade etme hakkına sahiptir. Söz konusu hesapta yeterli tutar bulunmadığı durumda, Üye İşyeri, derhal ve hiçbir ihtara gerek kalmaksızın ilgili tutarları PAPARA’ya ödeyecektir.

 

5.10. Üye İşyeri, sadece satışı  yasal  olan  ürünler ve hizmetler sunacaktır. PAPARA’nın, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti halinde, bu ürünlere veya hizmetlere ilişkin ödemeleri reddetme veya Papara Sistemi’nin kullanılmasını tamamen durdurma yetkisi bulunacaktır:

a) Erotik ve pornografik içerikli ürün ve hizmetler,

b) Reçeteli ilaç, uyuşturucu ve psikotropik maddeler,

c) Şiddet içerikli, suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek ürünler ve hizmetler,

d) Telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürün ve hizmetler,

e) Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,

f)  Bahis ve kumar hizmetleri,

g) Forex ve benzeri ürünler,

h) Tütün mamulleri,

ı) Dinleme cihazı ürünleri,

i) Canlı hayvanlar,

j) Fatura ödeme hizmetleri.

 

5.11. Üye İşyeri, PAPARA’nın ve PAPARA ödeme altyapısının işletilmesi için işlem ortakları tarafından sunulan ve tedarik edilen ürünler ve sistemleri kullanabileceğini bildiğini beyan ve kabul eder.

 

5.12 Üye İşyeri, Servis kapsamında münhasıran PAPARA tarafından belirlenecek limitler dâhilinde işlem yapılabileceğini, bu limitlerin her zaman PAPARA tarafından tek taraflı olarak değiştirilebileceğini peşinen kabul ve beyan eder.

 

5.13 Kullanıcı veya Kullanıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı tarafından ödemenin yetkilendirilmeden veya hatalı olarak ya da sahte işlem gerçekleştirildiğinin bildirilmesi halinde ilgili bedel PAPARA tarafından iade edilecektir. Bahsi geçen bildirim öncesinde bedelin Üye İşyerine’ne iletilmiş olması halinde ise Üye İşyeri 2 (iki) İş Günü içerisinde ilgili bedeli PAPARA'ya iade edecek ve PAPARA de Kullanıcıya aktaracaktır. PAPARA'nın söz konusu tutarları ÜYE İŞYERİ’ne yapacağı ödemelerden mahsup hakkı saklıdır. İlgili yetkilendirilmemiş veya hatalı işlemin PAPARA'nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ise ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmı Üye İşyeri’ne iade edilecek ve tutarın Üye İşyeri’ne ait Ödeme Hesabı’ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı eski durumuna getirilecektir.

 

5.14 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Madde 45 uyarınca; Kullanıcının kayıp veya çalıntı Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da Kullanıcı tarafından kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Kullanıcının Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması hallerinde, Kullanıcı veya Ödeme Aracı sahibi, konu ile ilgili olarak yapacağı bildirime kadar geçen sürede doğan zararın 150 TL tutarına kadar olan bölümünden sorumludur. Bahsi geçen nedenlerle gerçekleşen yetkisiz işlemin Üye İşyeri’nin bir kusurundan kaynaklanması halinde, Üye İşyeri Kullanıcı ve/veya Kullanıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ve/veya PAPARA nezdinde doğacak zararı tazmin edecek ve PAPARA'nın diğer bir üçüncü kişiye ödemek zorunda kalacağı tüm bedelleri (faiz, tazminat, idari ceza vs) karşılayacaktır. Ayrıca, Üye İşyeri, Kullanıcıdan yetkisiz bir şekilde tahsil edilen tutarları Kullanıcıya iade edilmek üzere PAPARA'ya aktaracaktır. İşlem kapsamında kusur tespitinin mümkün olmaması halinde ise, 150 TL’nin üzerinde kalan ve PAPARA'nın Kullanıcıya ve/veya Kullanıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı veya diğer bir

üçüncü kişiye ödemek zorunda kalacağı tüm bedeller (faiz, tazminat, idari ceza vs.) Üye İşyeri’nden tahsil veya lüzum görü̈lmesi halinde Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerden mahsup edilecektir.

 

5.15 Üye İşyeri, herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o Ödeme Aracı’nı kullanmaya yetkili olan veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığı yönünde haklı bir kanaati oluşması halinde Kullanıcının yetkilendirmelerini inceleyecek ve işlemin hileli olduğuna kanaat getirdiği takdirde ödemeyi kabul etmeyerek PAPARA'yı bu husustan haberdar edecektir.

 

5.16 PAPARA, hileli veya yetkisiz kullanım şüphesini doğuran durumlarda Üye İşyeri’nin Servis’e erişimini askıya alabilecek ve ilgili mevzuat uyarınca bilgi verilmesini engelleyici bir durum veya güvenliği tehdit edici objektif nedenler olmadığı sürece Üye İşyeri’ni askıya alma nedeni ve süresi ile ilgili bilgilendirecektir. Erişimin askıya alınması sebebi ortadan kalktığında, PAPARA Üye İşyeri’nin Servisler’e yeniden erişimini sağlar.

 

 

6.          ÜCRETLENDİRME VE ÖDEMELER

 

6.1.     Üye İşyeri, PAPARA’nın, PAPARA ödeme altyapısı üzerinden gerçekleşen her bir işlem başına, tüm vergiler dahil, işlem tutarının belirli bir oranındaki komisyona “ödeme hizmeti bedeli” adı altında hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu oran EK-A’da düzenlenmiştir.

6.2.     İşbu madde uyarınca PAPARA’nın hak kazandığı ücretler Üye İşyeri'nin elektronik para hesabından elektronik para olarak kesinti yapmak suretiyle düşülecektir. Buna karşılık, her ayın sonunda PAPARA’nın aldığı toplam ücretler karşılığında düzenlenen dekont Üye İşyeri’ne gönderilecektir. Belirlenen komisyon oranı, piyasa koşulları çerçevesinde, işbu maddede belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla Taraflarca tekrar revize edilebilecektir.

6.3.     İşbu sözleşmede Üye İşyeri’nin Papara sistemini kullanarak kabul ettiği ödemelere ilişkin ücretlendirme ve şartlar belirlenmiştir. Üye İşyeri’nin Papara’nın kendisine sağladığı arayüz üzerinden ödemeler gerçekleştirmek istemesi halinde bu işlemlere ilişkin şartlar Papara internet sitesinde yayınlanan Papara Genel Kullanıcı Çerçeve Sözleşmesi hükümlerine tabidir.

 

7.          FIKRI VE SINAI MÜLKIYET HAKLARI

 

7.1.     Papara.com," "PAPARA”, ve PAPARA Hizmetlerine ilişkin diğer tüm URL'ler, logolar ve ticari markalar PAPARA'nın ve lisanslı firmalarının ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır. Üye İşyeri, PAPARA'nın önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. Ayrıca tüm sayfa üst bilgileri, özel grafikler, düğme simgeleri ve yazılar PAPARA'nın hizmet markaları, ticari markaları ve/veya ticari sunuş tarzıdır. Üye İşyeri, PAPARA’nın önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. PAPARA web sitesindeki ve PAPARA web sitesine ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, buradaki herhangi bir içerik, PAPARA Hizmetleri, PAPARA Hizmetlerine ilişkin teknoloji ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen herhangi bir teknoloji ya da tüm teknolojiler ve içerik PAPARA'nın ve lisanslı firmalarının özel mülkiyetindedir.

 

 

8.          SORUMLULUK VE CEZAİ ŞART

 

8.1.     Taraflar, işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi halinde diğer tarafın bu çerçevede uğrayacağı zararları tazminle mükelleftir. Taraflar diğer tarafın dolaylı olarak uğrayacağı zararlardan sorumlu değildir.

8.2.     Madde 5.2., 5.3. ve 5.4.’e aykırılıktan Sözleşme’nin sözleşmeye aykırılıktan dolayı feshi halinde, Üye İşyeri, PAPARA’ya 20.000 (Yirmibin TL) tutarında cezai şart ödemekle yükümlüdür. PAPARA’nın fazlaya dair hakları saklıdır.

 

9.          GİZLİ BİLGİ

 

9.1.     Taraflar’dan her biri, bu Sözleşme, bu Sözleşme çerçevesinde yer alan hükümler veya Taraflar arası ilişkiler açısından diğer Taraf’a ait öğrenebileceği veya diğer Taraf’ın paylaştığı bilgi ve belgeleri gizli tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunlar; yazılı veya sözlü olarak düzenlenen gizli bilgiler veya, bilginin özelliği veya açıklanması durumunda ortaya çıkabilecek çeşitli sonuçlardan ötürü gizli kalması (Gizli Bilgi”) makul surette kabul edilen bilgilerdir.

 

10.       SÜRE VE FESİH

 

10.1.  İşbu Sözleşme imza tarihi ile birlikte yürürlüğe girecek olup, burada belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

 

10.2.  Taraflar, 3 (üç) ay öncesinden, yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin ve neden göstermeksizin herhangi bir zamanda feshedebilecektir.

 

10.3.  Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 1 (bir) hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, işbu Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir.

 

10.4.  Üye İşyeri’nın Hizmet’i yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullandığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin ettiğinin tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme PAPARA tarafından derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir.

 

10.5.  PAPARA’nın Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme PAPARA’ya herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın PAPARA tarafından yapılan bildirime istinaden feshedilecektir.

 

10.6.  PAPARA hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde Sözleşme kapsamında Üye İşyeri’ne sunduğu hizmetleri askıya alabilecek ve kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda PAPARA (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Üye İşyeri’ni bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri yeniden Üye İşyeri’nin kullanımına sunacaktır. PAPARA ayrıca Üye İşyeri’nin işbu Sözleşme’ye aykırılığı durumunda da aykırılık giderilene kadar Hizmetleri’ni askıya alabilecektir.

 

11.       DİĞER HÜKÜMLER

 

11.1.  Mücbir Sebep : İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Tarafların her ikisinin veya birinin çalışma imkanlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, vb. ve Hükümet tarafından alınmış kararlar gibi, tarafların kontrolü haricinde meydana gelen hallerde iki taraf için mücbir sebep sayılır.

11.2.  Tebligat: Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul ve beyan ederler. Yapılacak adres değişiklikleri diğer tarafa en geç 2 iş günü içinde bildirilecektir.

11.3.  Delil Sözleşmesi: İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemler ve Servis’e ilişkin her türlü ihtilafta PAPARA'nın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olup, Taraflar bu maddenin H.M.K. Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.

11.4.  Sözleşme’nin Bütünlüğü: İşbu Sözleşme ekleriyle bir bütün olup herhangi bir maddesinin ya da bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

11.5.  Uygulanacak Hukuk Kuralları : İşbu Sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

11.6.  Üçüncü Kişiler : Burada özel olarak ifade edilen ortaya konanların haricinde, burada açıklanan ya da ima edilen hiçbir şey, burada yer alan tarafların onların haleflerinin ve onlar adına görevlendirilenler dışındaki kişilere ya da kurumlara bu Sözleşme çerçevesinde yer alan hakların verilmesi, verilmesinin görüşülmesi anlamında yorumlanmamalıdır.

11.7.  Kanundan Doğan Vergi ve Kesintiler: Sözleşmenin imzalanması  sebebiyle tahakkuk edecek her türlü vergi (örneğin: Damga vergisi), resim, harç, noter harcı, pul ve benzeri mali yükümlülükler Temsilci tarafından karşılanacaktır.

 

12.       İMZA ve BAĞLAYICILIK

 

İşbu Sözleşme taraflarca 1 (bir) asıl nüsha olarak düzenlenmiş ve Tarafların aşağıda belirtilen yetkili  kişileri tarafından …….. tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme’nin aslı PAPARA’da bulunacaktır ve bir örneği Üye İşyeri'ne gönderilecektir.

 

 

ÜYE İŞYERİ                                                                                                                                      PAPARA

adına                                                                                                                                                    adına


İŞLEM ÜCRETLERİ VE LİMİTLER

 

1.                   İŞLEM ÜCRETLERİ

1.1.               Üye İşyeri'nin Papara'nın sunduğu servisler aracılığıyla yaptığı satışların karşılığı herhangi bir kesinti uygulanmaksızın Üye İşyeri'nin elektronik para hesabına aktarılır.

1.2.               Üye İşyeri'nin elektronik para hesabındaki bakiyeyi banka hesabına veya bir başka Papara Üye İşyeri’ne aktarmak istemesi halinde yapılan satışlara ilişkin işlem ücretleri elektronik para olarak tahsil edilir.

1.3.               İşlem ücretleri, Üye İşyeri’nin Papara servisleri kullanarak yapmış olduğu satış hacmine bağlı olarak değişir. Her ay, bir önceki ayın toplam satış hacmi göz önünde bulundurularak işlem ücreti tahsil edilir. İşlem başına tahsil edilen sabit tutarlar satış hacminden bağımsızdır.

Satış Hacmi

İşlem Ücreti

0-10.000 TL

% 5.00 + 0.45 TL

10.000-25.000 TL

% 4.50 + 0.45 TL

25.000-100.000 TL

% 4.00 + 0.45 TL

100.000 TL ve üzeri

% 3.50 + 0.45 TL

Satış Hacmi

İşlem Ücreti

0-10.000 TL

% 3.25 + 0.45 TL

10.000-25.000 TL

% 3.00 + 0.45 TL

25.000-100.000 TL

% 2.75 + 0.45 TL

100.000 TL ve üzeri

% 2.50 + 0.45 TL

 

2. LİMİTLER

Aşağıdaki limitler Üye İşyeri'nin yapacağı satışlar için günlük olarak belirlenmiştir.

İŞLEM ADEDİ

SATIŞ TUTARI

1000

100.000 TL

 

 

3. BANKA HESAPLARI

Üye İşyeri, elektronik para hesabında bulunan bakiyesini Papara’nın kendisine sağladığı arayüzler aracılığı ile banka hesabına aktarma talebinde bulunabilir. Papara, ilgili işlemi talebin alınmasından itibaren aşağıda yazılı süre içerisinde gerçekleştirecektir.

Üye İşyeri'nin banka hesabında gerçekleşen değişiklikler, güvenlik nedenlerinden dolayı yazılı olarak Sözleşme’ye ek yapılması suretiyle işbu Sözleşme için hüküm ifade edebilecektir. Papara, biçimine veya bildiren kişiye bakılmaksızın, Üye İşyeri'nin banka hesabının değiştiğine ilişkin tek taraflı bildirimleri dikkate almayacaktır.

IBAN NO

BLOKE SÜRESİ

TR

3 iş günü

 

 

 

ÜYE İŞYERİ                                                                                                                                      PAPARA

adına                                                                                                                                                    adına


 

Sözleşmeyi okudum, onaylıyorum.